נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות

יצירת קשר
ניווט

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובכפוף לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות. השירות לציבור ניתן באמצעות המחלקה למחלות מושכות ושיקום בלשכות הבריאות. היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות אחראית לתחום זה.

מכשירי שיקום וניידות
העיקרון המנחה הוא מתן מכשיר שיקומי לנכה עם נכות קבועה, הזקוק למכשיר לצמיתות. משרד הבריאות אינו משתתף במימון מכשירים לבעלי נכות זמנית (למשל, אדם הזקוק לכיסא גלגלים לאחר שבר ירך, כאשר קיים איסור דריכה זמני, ויש צפי לשיקום וחזרה להליכה). המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם הינם המכשירים המוגדרים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מי זכאי לסיוע במימון מכשירי שיקום ניידות?

 • תושבים בעלי נכות קבועה הגרים בקהילה.
 • תושבים בעלי נכות קבועה המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים למכשירי הליכה ותותבות גפיים בלבד – באמצעות מכון לואיס ולמערכות תקשורת תומכת חלופית – באמצעות משרד הבריאות.

מי אינם זכאים לסיוע במימון מכשירי שיקום וניידות?

 • תושבים שאינם בעלי נכות קבועה ושאינם זקוקים למכשירים לצמיתות.
 • נפגעי צה”ל ומשרד הביטחון, נפגעי פעולות איבה, נפגעי תאונות עבודה ונפגעי פעולות הנאצים.
 • נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ובמוסדות שבאחריות משרד הרווחה.
 • נפגעי תאונות דרכים: נפגעי תאונות דרכים מבוטחים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. עם זאת, החל מיום 17.5.2012 נפגעי תאונות דרכים יכולים לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות , לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין או הסכם הפשרה לא כוללים פיצויים עבור מכשירי שיקום וניידות גם לעתיד. עד למתן ההחלטה המשפטית, אחראית חברת הביטוח לאספקת או מימון המכשירים הנחוצים.

מה כולל תהליך קבלת הסיוע?

 • על מנת לקבל את המכשיר הנדרש, על התושב לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. רופא המשפחה יעביר את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מקופת החולים, בעלי תעודת הרשאה להמלצה ממשרד הבריאות, לצורך בדיקת הזכאות ומתן המלצה. לבקשה יצורפו מסמכים רפואיים, ומסמכים נוספים כגון בדיקות ראיה, בהתאם להנחית הפיזיותרפיסט/ מרפא בעיסוק מקופת החולים.
 • המסמכים יועברו על ידי קופת החולים אל לשכת הבריאות באזור מגוריו של הפונה.
 • וועדה תדון בהחלטה והתושב יקבל תשובה בכתב עם הנחיות לגבי המשך התהליך.
 • בקשות לבני 70 ומעלה מטופלות על ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית.
 • האישור להשתתפות משרד הבריאות מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור לפני רכישת המכשיר. ההשתתפות במימון לא תיעשה בדיעבד.
 • המלצת הגורם המקצועי מקופת החולים אינה מהווה אישור לזכאות. ההחלטה על זכאות תתקבל על ידי משרד הבריאות.
מכשירי שיקום וניידות

מהם מכשירי השיקום והניידות שמשרד הבריאות משתתף במימונם?

מכשירי השיקום והניידות מאושרים לפונים בהתאם לקריטריונים מקצועיים שנקבעו על ידי המשרד. ניתן למצוא את פירוט הקריטריונים בנוהל – אישור מכשירי שיקום וניידות.

מכשירי שיקום:

לילדים עד גיל 18: מכשירי שמיעה לילדים ונוער, מכשירי עזר לראיה.

לכלל האוכלוסייה: תותבות שד וחזייה ראשונה, תותבות עיניים ועדשות סקלראליות. תותבות חיצוניות כגון אף , אוזן וכו’, מכשירי תקשורת תומכת חלופית.

מכשירי ניידות:

כיסאות גלגלים ידניים, טיולונים, כיסאות גלגלים ממונעים, כיסאות שירותים ורחצה, מערכות הושבה לכיסאות גלגלים, כריות להפחתת הסיכון לפצעי לחץ, מיטות סיעודיות, מזרנים להפחת הסיכון לפצעי לחץ, מנופים ריצפתים, אביזרי עזר להליכה כגון הליכון אחורי וקביים, מכשיר עולה מדרגות, עמידונים לילדים ונוער עד גיל 21.

מימון המכשירים

מכשירי ניידות: השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירי ניידות הינה בגובה 90% מהמחיר שנקבע על ידי המשרד, או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל.

מכשירי שיקום: ההשתתפות משרד הבריאות במכשירי השיקום הינה 75% מהמחיר שנקבע על ידי המשרד או מתקרת ההשתתפות שנקבעה בנוהל.

פטור מהשתתפות עצמית ניתן במקרים מסוימים בהתאם למצב הסוציאלי ובכפוף לאישור המשרד. תושב המבקש הרחבת ההשתתפות, או פטור מהשתתפות עצמית יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.

אחזקה ותיקון המכשירים

משרד הבריאות אחראי על תיקון מכשירי הניידות שסופקו על ידי המשרד.

החזרת המכשירים

מכשירי ניידות שאושרו על ידי המשרד הינם רכוש משרד הבריאות ויש להשיבם בתום השימוש – עם קבלת מכשיר חלופי מאותו הסוג, או בשל מעבר התושב למוסד סיעודי, או במקרה של פטירה.

באם יש סתירה בין הנאמר לעיל לבין הנוהל, הנוהל הוא שקובע.

תוכן המאמר נלקח מאתר https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx

נגישות